biuro@akademialidera.com.pl
 512 307 931
 ul. Niegolewskich 11A, 64-320 Buk

Operator piły mechanicznej do ścinki drzew

Piły mechaniczne do ścinki drzew

Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia:

  • Maszyny do robót drogowych

Nazwa specjalności: Piły mechaniczne do ścinki drzew

Cena: 700zł

Program kursu:

Szkolenie obejmuje 44 godzin zajęć w tym: 32 godzin teorii z zakresu:

  • użytkowania eksploatacyjnego
  • dokumentacji technicznej
  • bezpieczeństwa i higieny pracy
  • podstaw elektrotechniki
  • budowy pił mechanicznych do ścinki drzew
  • technologii robót

oraz 12 godzin zajęć praktycznych.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pił mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III obejmuje wszystkie typy urządzeń i maszyn.
Kurs na piły mechaniczne do ścinki drzew kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności

 Opis szkolenia

Piła mechaniczna do ścinki drzew wyposażona w niewielkiej mocy napęd spalinowy, stała się współcześnie podstawowym narzędziem ręcznym drwala, pilarza i innych użytkowników. Piły mechaniczne znalazły zastosowanie między innymi w leśnictwie, energetyce, przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, budownictwie, sadownictwie, straży pożarnej, zieleni miejskiej oraz w gospodarstwach rolnych i domowych.
Piły mechaniczne to jedne z najbardziej skutecznych i wydajnych, ale jednocześnie niebezpiecznych przenośnych narzędzi roboczych używanych do pozyskiwania i wstępnej obróbki mechanicznej drewna. Stwarzają one poważne zagrożenia urazami, szczególnie podczas tzw. odbicia piły na skutek jej niekontrolowanego kontaktu z drewnem lub innym materiałem. Praca piłą polega na przecinaniu drewna łańcuchem roboczym zaopatrzonym w ostre zęby tnące. Fakt, że jest piła mechaniczna do ścinki drzew to urządzenie zarówno popularne jak i wielce niebezpieczne oraz z uwagi na duże zróżnicowanie użytkowników pił, pozyskanie uprawnień operatora pił mechanicznych do ścinki drzew kl. III wszystkie typy stało się priorytetem dla wielu przedsiębiorstw korzystających z tego urządzenia.

 

 

Masz pytania? Zadzwoń!
512 307 931
zadzwoń
Dołącz
do nas

CDS-LIDER
Consulting & Doradztwo & Szkolenia

ul. Niegolewskich 11A
64-320 Buk

NIP: 788-134-01-70

Dane do przelewu: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia Małgorzata Szlązak, ul. Powstańców Wlkp. 30, 64-320 Buk, nr konta: 66 1020 4144 0000 6202 0058 7154