biuro@akademialidera.com.pl
 512 307 931
 ul. Niegolewskich 11A, 64-320 Buk

Operator wielozadaniowego nośnika osprzętu

Kurs operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu

Klasa specjalności: bez klasy
Rodzaj maszyny lub urządzenia: maszyny różne i inne urządzenia techniczne

wno2

Nazwa specjalności: Wielozadaniowe nośniki osprzętów

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowych nośników osprzętów.
Kurs na wielozadaniowe nośniki osprzętu kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

wno

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 8-10 dni.

Wymagania wobec kandydata:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności

Czas trwania: 176 godzin

Program szkolenia:

Lp. Nazwa zajęć Liczba godzin
1. Zajęcia teoretyczne 116
2. Zajęcia praktyczne 60
Razem 176

Cena kursu:

1 800 zł za uczestnika

Wyjaśnienie:

Ładowarki teleskopowe
Maszyny te funkcjonują na rynku pod różnymi nazwami, wynikającymi z dostosowania oferty handlowej producenta do potrzeb konkretnego użytkownika. Jedną z nazw jest ładowarka teleskopowa i dotyczy ograniczenia jej wyposażenia do osprzętów ładowarkowych. Nie zmienia to faktu, że omawiana maszyna jest „wielozadaniowym nośnikiem osprzętów” (interpretacja Ministerstwa Gospodarki, wyrażona pismem z dnia 17 kwietnia 2005 r., znak: DRG – XI – 078 – 22M 09 L.dz. 1155).
Wymagania kwalifikacyjne jak i tryb uzyskiwania uprawnień do obsługi „wielozadaniowych nośników osprzętów” określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Wielozadaniowe nośniki osprzętów
Biorąc pod uwagę podobieństwo konstrukcyjne i technologiczne tych maszyn różnych producentów dopuszcza się możliwość uzyskiwania uprawnień w tej specjalności na nośniki wszystkich producentów pod warunkiem rozszerzenia programu szkolenia praktycznego i teoretycznego o zagadnienia dotyczące maszyn co najmniej dwóch producentów.
Uzyskiwany wpis w Książce Operatora Maszyn Roboczych miałby wówczas następujące brzmienie: „Wielozadaniowe nośniki osprzętów, wszystkie typy”.
Maszyny wielofunkcyjne firmy Mecalac wyposażone w osprzęty i narzędzia robocze do robót ziemnych, transportowych, drogowych, rolnych i innych należy traktować jako „wielozadaniowe nośniki osprzętów”.

Wyjaśnienie dotyczące uprawnień do obsługi maszyny Mecalac typu CX11 oraz 12MXT
W przypadku użytkowania maszyny Mecalac typu CX11 oraz 12MXT wyposażonej wyłącznie w osprzęt koparkowy pozostaje ona nadal nośnikiem osprzętów. Jednakże w takim wyjątkowym przypadku dopuszcza się, by obsługujący ją operator posiadał uprawnienie wydane do obsługi koparek jednonaczyniowych.

Źródło wyjaśnień: http://cksom.imbigs.pl

Ze względu na to, że Akademia Budowlana Lidera realizuje program szkolenia na różnych typach nośnikach osprzętów uprawnienia zdobyte po szkoleniu umożliwią obsługę maszyn tj.: Mecalaci, ładowarki teleskopowe, maszyny rolnicze.

Masz pytania? Zadzwoń!
512 307 931
zadzwoń
Dołącz
do nas

CDS-LIDER
Consulting & Doradztwo & Szkolenia

ul. Niegolewskich 11A
64-320 Buk

NIP: 788-134-01-70

Dane do przelewu: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia Małgorzata Szlązak, ul. Powstańców Wlkp. 30, 64-320 Buk, nr konta: 66 1020 4144 0000 6202 0058 7154